CDBA Chengdu Challenger 2018 Pool A  |  May 26, 2018

Rio Preto 9 22 Moskva

Play by Play

Actions visibility:
 • Dmitry Korshakov (#4)
  1 point shot made

  09:47
  0 - 1
 • Ilya Alexandrov (#1)
  2 point shot made

  09:33
  0 - 3
 • Ilya Alexandrov (#1)
  1 point shot made

  09:15
  0 - 4
 • Fabio Santos (#21)
  2 point shot made

  08:44
  2 - 4
 • Foul
  Rio Preto Guarani 

  08:38
  1
  -
  0
 • Foul
  Moskva 

  08:31
  1
  -
  1
 • Foul
  Rio Preto Guarani 

  08:15
  2
  -
  1
 • Foul
  Moskva 

  08:09
  2
  -
  2
 • Ulisses Ferreira Lima (#8)
  1 point shot made

  07:58
  3 - 4
 • Victor Pavlenko (#3)
  1 point shot made

  07:52
  3 - 5
 • Ulisses Ferreira Lima (#8)
  1 point shot made

  07:44
  4 - 5
 • Foul
  Moskva 

  07:44
  2
  -
  3
 • Rodrigo Diguinho Del'arco (#4)
  1 point shot made

  07:26
  5 - 5
 • Dmitry Korshakov (#4)
  1 point shot made

  06:51
  5 - 6
 • Foul
  Rio Preto Guarani 

  06:39
  3
  -
  3
 • Dmitry Korshakov (#4)
  1 point shot made

  06:24
  5 - 7
 • Fabio Santos (#21)
  1 point shot made

  06:14
  6 - 7
 • Foul
  Moskva 

  05:30
  3
  -
  4
 • Rodrigo Diguinho Del'arco (#4)
  1 point shot made

  05:28
  7 - 7
 • Victor Pavlenko (#3)
  1 point shot made

  05:15
  7 - 8
 • Foul
  Rio Preto Guarani 

  05:06
  4
  -
  4
 • Foul
  Rio Preto Guarani 

  04:56
  5
  -
  4
 • Ilya Alexandrov (#1)
  1 point shot made

  04:54
  7 - 9
 • Ilya Alexandrov (#1)
  1 point shot made

  04:35
  7 - 10
 • Foul
  Rio Preto Guarani 

  04:35
  6
  -
  4
 • Ilya Alexandrov (#1)
  1 point shot made

  04:33
  7 - 11
 • Foul
  Moskva 

  04:23
  6
  -
  5
 • Vadim Baliakin (#2)
  1 point shot made

  04:10
  7 - 12
 • Fabio Santos (#21)
  1 point shot made

  04:01
  8 - 12
 • Victor Pavlenko (#3)
  2 point shot made

  03:53
  8 - 14
 • Foul
  Rio Preto Guarani 

  03:27
  7
  -
  5
 • Ilya Alexandrov (#1)
  1 point shot made

  03:27
  8 - 15
 • Ilya Alexandrov (#1)
  1 point shot made

  03:27
  8 - 16
 • Foul
  Moskva 

  02:26
  7
  -
  6
 • Vadim Baliakin (#2)
  2 point shot made

  02:22
  8 - 18
 • Foul
  Rio Preto Guarani 

  02:06
  8
  -
  6
 • Ilya Alexandrov (#1)
  1 point shot made

  02:06
  8 - 19
 • Victor Pavlenko (#3)
  1 point shot made

  01:57
  8 - 20
 • Ulisses Ferreira Lima (#8)
  1 point shot made

  01:31
  9 - 20
 • Vadim Baliakin (#2)
  2 point shot made

  01:23
  9 - 22