Hang Zhou Challenger 2018 QD  |  Jun 16, 2018

Hubei 20 17 Hangzhou

Play by Play

Actions visibility:
 • Weixin Sun (#4)
  2 point shot made

  09:53
  0 - 2
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  09:34
  0
  -
  1
 • Nan Jiang (#6)
  1 point shot made

  09:21
  0 - 3
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  09:08
  0
  -
  2
 • Nan Jiang (#6)
  1 point shot made

  09:00
  0 - 4
 • Weibo Sun (#6)
  2 point shot made

  08:25
  2 - 4
 • Foul
  Hubei 

  08:09
  1
  -
  2
 • HUA GANGHUI (#7)
  1 point shot made

  07:53
  3 - 4
 • Nan Jiang (#6)
  1 point shot made

  07:39
  3 - 5
 • Foul
  Hubei 

  07:39
  2
  -
  2
 • Nan Jiang (#6)
  Free throw made

  07:39
  3 - 6
 • Nan Jiang (#6)
  1 point shot made

  07:19
  3 - 7
 • Weibo Sun (#6)
  2 point shot made

  06:56
  5 - 7
 • Foul
  Hubei 

  06:50
  3
  -
  2
 • BRANDON K JOHNSON (#7)
  1 point shot made

  06:41
  5 - 8
 • Weibo Sun (#6)
  2 point shot made

  06:25
  7 - 8
 • BRANDON K JOHNSON (#7)
  1 point shot made

  06:16
  7 - 9
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  06:01
  3
  -
  3
 • HUA GANGHUI (#7)
  Free throw made

  06:01
  8 - 9
 • Nan Jiang (#6)
  1 point shot made

  05:46
  8 - 10
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  04:56
  3
  -
  4
 • CHEN GONG (#5)
  Free throw made

  04:56
  9 - 10
 • BRANDON K JOHNSON (#7)
  1 point shot made

  04:46
  9 - 11
 • HUA GANGHUI (#7)
  1 point shot made

  04:25
  10 - 11
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  04:02
  3
  -
  5
 • Nan Jiang (#6)
  1 point shot made

  03:14
  10 - 12
 • Weibo Sun (#6)
  2 point shot made

  03:08
  12 - 12
 • Foul
  Hubei 

  03:02
  4
  -
  5
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  02:48
  4
  -
  6
 • BRANDON K JOHNSON (#7)
  2 point shot made

  02:21
  12 - 14
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  02:14
  4
  -
  7
 • Weibo Sun (#6)
  Free throw made

  02:14
  13 - 14
 • Weibo Sun (#6)
  Free throw made

  02:13
  14 - 14
 • Weibo Sun (#6)
  2 point shot made

  01:54
  16 - 14
 • Foul
  Hubei 

  01:43
  5
  -
  7
 • BRANDON K JOHNSON (#7)
  2 point shot made

  01:32
  16 - 16
 • Nan Jiang (#6)
  1 point shot made

  01:14
  16 - 17
 • HUA GANGHUI (#7)
  1 point shot made

  01:05
  17 - 17
 • Foul
  Hubei 

  01:00
  6
  -
  7
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  00:26
  6
  -
  8
 • Weibo Sun (#6)
  Free throw made

  00:26
  18 - 17
 • Foul
  Hangzhou CZBANK 

  00:00
  6
  -
  9
 • Weibo Sun (#6)
  Free throw made

  00:00
  19 - 17
 • Weibo Sun (#6)
  Free throw made

  00:00
  20 - 17