WT Prague 2021 QF  |  Sep 19, 2021

Šakiai 18 21 Jeddah

Play by Play

Actions visibility:
 • Nemanja Draskovic (#4)
  1 point shot made

  09:38
  0 - 1
 • Foul
  Jeddah 

  09:30
  0
  -
  1
 • Marijus Uzupis (#6)
  1 point shot made

  09:21
  1 - 1
 • Foul
  Šakiai Gulbelė 

  09:17
  1
  -
  1
 • Foul
  Jeddah 

  09:06
  1
  -
  2
 • Marijus Uzupis (#6)
  1 point shot made

  08:55
  2 - 1
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  1 point shot made

  08:48
  2 - 2
 • Darius Tarvydas (#4)
  2 point shot made

  08:31
  4 - 2
 • Dejan Mlakar (#7)
  2 point shot made

  08:20
  4 - 4
 • Foul
  Jeddah 

  08:20
  1
  -
  3
 • Foul
  Jeddah 

  08:20
  1
  -
  4
 • Aurelijus Pukelis (#7)
  1 point shot made

  08:10
  5 - 4
 • Darius Tarvydas (#4)
  2 point shot made

  07:57
  7 - 4
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  1 point shot made

  07:46
  7 - 5
 • Foul
  Jeddah 

  07:45
  1
  -
  5
 • Kevin Corre (#6)
  1 point shot made

  07:29
  7 - 6
 • Foul
  Jeddah 

  07:17
  1
  -
  6
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  2 point shot made

  06:39
  7 - 8
 • Marijus Uzupis (#6)
  1 point shot made

  06:30
  8 - 8
 • Foul
  Šakiai Gulbelė 

  06:22
  2
  -
  6
 • Aurelijus Pukelis (#7)
  1 point shot made

  06:13
  9 - 8
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  1 point shot made

  06:04
  9 - 9
 • Foul
  Jeddah 

  06:00
  2
  -
  7
 • 2 free throws awarded 06:00
  9 - 9
 • Marijus Uzupis (#6)
  Free throw made

  06:00
  10 - 9
 • Marijus Uzupis (#6)
  Free throw made

  06:00
  11 - 9
 • Foul
  Šakiai Gulbelė 

  05:53
  3
  -
  7
 • 1 free throw awarded 05:53
  11 - 9
 • Nemanja Draskovic (#4)
  Free throw made

  05:53
  11 - 10
 • Marijus Uzupis (#6)
  1 point shot made

  05:45
  12 - 10
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  1 point shot made

  05:38
  12 - 11
 • Foul
  Šakiai Gulbelė 

  05:24
  4
  -
  7
 • Aurelijus Pukelis (#7)
  1 point shot made

  04:48
  13 - 11
 • Foul
  Šakiai Gulbelė 

  04:44
  5
  -
  7
 • Kevin Corre (#6)
  1 point shot made

  04:34
  13 - 12
 • Foul
  Šakiai Gulbelė 

  04:15
  6
  -
  7
 • Foul
  Šakiai Gulbelė 

  04:11
  7
  -
  7
 • 2 free throws awarded 04:11
  13 - 12
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  Free throw made

  04:11
  13 - 13
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  Free throw made

  04:11
  13 - 14
 • Kevin Corre (#6)
  1 point shot made

  03:44
  13 - 15
 • Foul
  Jeddah 

  03:02
  7
  -
  8
 • 2 free throws awarded 03:02
  13 - 15
 • Darius Tarvydas (#4)
  Free throw made

  03:02
  14 - 15
 • Darius Tarvydas (#4)
  Free throw made

  03:02
  15 - 15
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  1 point shot made

  02:50
  15 - 16
 • Foul
  Jeddah 

  02:23
  7
  -
  9
 • 2 free throws awarded 02:23
  15 - 16
 • Darius Tarvydas (#4)
  Free throw made

  02:23
  16 - 16
 • Darius Tarvydas (#4)
  Free throw made

  02:23
  17 - 16
 • Kevin Corre (#6)
  1 point shot made

  02:11
  17 - 17
 • Foul
  Šakiai Gulbelė 

  02:11
  8
  -
  9
 • 2 free throws awarded 02:11
  17 - 17
 • Kevin Corre (#6)
  Free throw made

  02:11
  17 - 18
 • Kevin Corre (#6)
  Free throw made

  02:11
  17 - 19
 • Foul
  Jeddah 

  01:51
  8
  -
  10
 • Aurelijus Pukelis (#7)
  1 point shot made

  01:28
  18 - 19
 • Ovidijus Varanauskas (#5)
  2 point shot made

  01:17
  18 - 21
Wilson sponsor logo - WT Prague 2021
 • Tissot sponsor logo - WT Prague 2021